Reportatge fotogràfic dels models G27, G28 i G30 de Girbau Boats. Totes aquestes fotografies es van realitzar per tota classe de finalitats comercials: Catàlegs, publicitat, pàgina web i xarxes socials.